α) Δράσεις και δραστηριότητες για την διάσωση, καταγραφή, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο χορό, το τραγούδι, την μουσική, την φορεσιά, τα έθιμα, τις γεύσεις, τα τοπία. Η διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Μουσείου λαογραφικού περιεχομένου.

β) Την παραγωγή – μεταποίηση- συσκευασία και ανάδειξη τοπικών προϊόντων όπως τα προϊόντα ελιάς (πχ ελαιόλαδο-ξύλο κα), κουμ κουάτ, τζιντζερ-περγαμόντου, προϊόντα αμπέλου (ντόπια κρασιά κα), σύκου κ.α.

γ) Την προστασία των Ειδικών Ζωνών Προστασίας (Special Protection Areas – SPA) προστασία και ανάδειξη περιοχών «NATURA 2000» και άλλων οικοτόπων, υγροβιότοπων, αρχαιολογικών χώρων, με δράσεις που θα συμβάλλουν στην αναγνώριση-προστασία- διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας και θα συνδυάζονται με οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ενταγμένες σε στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

δ) Δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του περιβάλλοντος ως αγαθού στην κοινωνική ζωή πχ μέσα από την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης και της «συνείδησης του πολίτη», σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).